keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Retkellä Äijälänrannassa

Tiedote kaavan vastaisesta suojelualueen ja virkistysalueen hakkuusta Jyväskylän Äijälänrannassa

Asuntomessut ovat olleet tärkeä hanke Jyväskylän kaupungille. Varhaisista suunnitteluvaiheista lähtien on tiedostettu messualueella olevan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita, joiden luontoarvot voivat vaarantua lisääntyneen rakentamisen seurauksena. Koko messuhankkeen teemana on ollut ekologisuus ja alueen lähiympäristösuunnitelman ehdottomana lähtökohtana on kirjattu arvokkaan luonnonympäristön vaaliminen. Koska hanke on kaupungille hyvin tärkeä, alueella toimivat luontojärjestöt eivät halunneet estää messuhankkeen edellyttämän kaavoituksen toteuttamista nopealla aikataululla vaan osallistuivat suunnitteluprosessiin. Hyvällä suunnittelulla pyrittiin turvaamaan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät kohteet Äijälänrannan alueella. Luontojärjestöjen ja mm. kaupungin ympäristötoimen johtajan kanta oli, että koko Äijälänrannan rantaluhdan ja arvokkaan lehto- ja luhtametsän alue olisi tullut merkitä kaavaan suojelualueena. Kaavassa kuitenkin osa alueesta merkittiin luonnontilaisena säilytettäväksi lähivirkistysalueeksi, jolla vain luonnon ja maiseman hoidon kannalta välttämättömät maisemanhoitotoimet ovat sallittuja. Liikkuminen tällä alueella on kaavamääräyksillä rajoitettu vain pitkospuilla määrättyyn reittiin, ja alueen ja tonttien väliin on kaavamääräysten mukaan rakennettava aita ilman kulkuaukkoa, joka estää mm. puutarhajätteiden viemisen ranta-alueelle.

Viime viikolla yllättäen järjestöjen tietoon tuli havainto koneella toteutetusta puustoraivauksesta juuri Äijälänrannan arvokkaimmalla luontokohteella. Paikan päällä perjantaina 15.11. tehdyssä katselmuksessa, jossa oli mukana sekä järjestöjen, kaupungin että työn tehneen alihankkijan edustajia todettiin, että valtaosa lehto- ja luhtametsän luonnontilaisuutta ilmentävästä ja luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaasta puustosta on kaadettu ja kuljetettu koneella alueelta pois. Samalla maapohja on valtaosin rikottu, vaikka maapohjan kulumista oli tarkoitus erityisesti välttää ja muussa toiminnassa maastoon kajoamista onkin erityisesti vältetty. Hakkuussa on räikeästi toimittu vastoin kaavamääräyksiä sekä maisematyölupaa. Jopa suojelualueelta oli poistettu pensaistoa. Kohteen arvo on ollut erityisesti aluskasvillisuuden ja pensaiston lajistossa ja mm. erikokoisen lahopuun määrässä. Kohteen laatu ja luonne on tuotu esiin kaavassa ja sitä varten tehdyissä selvityksissä. Alueen reunasta tontin hankkineille on ollut tieto tarjolla alueen erityisistä luonnonarvoista ja käyttörajoituksista, mutta tätä ei ole kenties ymmärretty päätellen erään rakentajan blogikirjoituksesta.

Suojelualueet ja myös muut luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ovat kuitenkin kaikkien kansalaisten kannalta erittäin tärkeitä. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on kansainvälisesti yksi kaikkein tärkeimmistä yhteisesti sovituista ja samalla haastavimmista tavoitteista. On käsittämätöntä, että hyvin pienen ihmisjoukon miellyttämiseksi jätetään noudattamatta lainmukaisessa prosessissa määritettyjä ehtoja.

Asuntomessutaloissa hehkutettu ekologisuus jäi siis seinien sisäpuolelle ja tärkein jäi puuttumaan – luonnon monimuotoisuuden turvaaminen paikallisilla teoilla. Ensi keväänä Äijälänrannassa on turha odottaa tuomien kukintaa ja satakielen laulua. Kaupungin nimikkolintu pikkutikka on todennäköisesti ihmeissään, kun sen elinympäristö muistuttaa nyt lajin kannalta autiomaata.

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry ja Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

”Luonnontilainen runsaslahopuustoinen lehto”. Lehdon ominaispiirteitä on vahva kerroksellisuus, monipuolinen pensaskerros.
Entinen tuomi. Metsurin mielestä ilmeisesti vain koivut kuuluvat lehtoon. Tai sitten ei ollut edes tietoa mitä tarkoittaa ”luonnontilainen”.
”Maapohjan kulumista vältetään ohjaamalla kulku korotetuille pitkospuille ja rajaamalla tontit aidalla, josta ei ole kulkuyhteyttä alueelle”. Ei ollut aitaa, ei pitkoksia, oli kone.
Etureunan kannot kuuluvat niille puille, jotka olivat maisematyöluvassa. Kasvoivat kallellaan tontteihin päin – kuva otettu tontin reunalta. Koko tausta rantaan asti on raivattu samalla vauhdilla. Osin myös SL-alueelta. Nyt näkee kivasti järvelle, eikä ole metsässä enää ”vaarallisia” puita. Lainaus lähiympäristösuunnitelmasta joka kaavamääräysten mukaan ohjaa toimintaa: ”VL/s-alueeseen rajautuvat tontit tulee aidata eikä aitaan saa rakentaa kulkuaukkoa VL/s alueelle. Aitamääräys estää suoran kulun tonteilta arvokkaalle luontoalueelle ja vähentää siten alueen kulumista. Aitaaminen estää myös tonttien leviämisen VL/s –alueen puolelle.”
”Luonnontilanen runsaslahopuustoinen lehto”-osa II. Valtaosa kaadetuista puista ja pensaista on viety pois.
Vaarallista lahopuutako? Vai vaarallista näköestettä järven suuntaan?
”Luonnontilaisena säilytettävää lehtoa ja luhtaa. Vain välttämättömät maisemanhoitotoimet sallitaan”.

3 kommenttia:

 1. Kertakaikkian järkyttävää. Raivon lohikäärme nousee sisälläni, turhaan. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta voiko tilannetta korjata mitenkään? Saako paikalle lahopuuta muualta? Pensaita ei pysty mitenkään kasvattamaan, eikä monimuotoista puustoa talven aikana.

  Istutetaanko korvaavaa puustoa ja pensaita raivaajan piikkiin vai itketäänkö hiljaa?

  VastaaPoista
 2. Tuo metsikkö ei millään konstilla palaa entiseen luonnontilaan alle viidessäkymmenessä vuodessa. Tuskin sittenkään, koska nyt kun metsä on raivattu, siellä varmasti riittää kulkijoita, joiden aiheuttama kulutus riittää pitämään metsän avoimena eikä se pääse kasvamaan läpikulkemattomaksi ryteiköksi.

  Hiljaa ei tyydytä itkemään, vaan seurataan, miten asia etenee poliisitutkinnassa.

  VastaaPoista
 3. Joo, mutta kun luonto on niin rumaa ja epäjärjestyksessä :-)

  Mielenkiinnolla odotan urakoitsijalle mätkäistävää sakkoa. Tietenkin sen kustantavat urakoitsijalle sitten jossain saunatilaisuudessa rakennusyhtiöiden edustajat. Mielestäni pelkkä sakko ei riitä, vaan alueelle pitää vaatia entistä painokkaammin aitaa ja tuhotun alueen ennallistamistoimia.

  Mutta näinhän se menee. Ja kyllä tämä suoraan sanoen oli pelättävissä jo siinä vaiheessa, kun alue valittiin asuntomessualueeksi.

  VastaaPoista